Kategoriarkiv: Okategoriserade

Gamla tidningsurklipp

Ur Åbo Tidning 30.10.1883
Ur Nya Pressen 08.03.1886
Vilka fruktsorter fanns det att köpa? Helsingfors Dagblad 23.9.1887
Behövs en läroanstalt för trädgårdsmästare? Finland 9.9.1891
Ur Hufvudstadsbladet 1892-93
Vi träffas hos urmakaren! Ur Åland 23.5.1894
Ett reportage från en utställning. Helsingfors Aftonblad 19.9.1894
Ur Åbo Tidning 26.01.1896, komplett redogörelse för ett årsmöte.
Ur Västra Finland 21.3.1896
Trädgårdsvännerna har alltid varit ut på resa. Aftonposten 27.7.1896
Ur Västra Finland 20.4.1898
Utebliven utställning? Ur Åbo Underrättelser 25.08.1902
Åbo Underrättelse 5.10.1902, en annons om trädgårdsutställning
Anhållan om statsanslag för trädgårdsutställning. Hufvudstadsbladet 15.2.1905
Ur Åbo Underrättelser 08.11.1906
Ur Åbo Underrättelser 25.02.1907
Mötes reportage. Åbo Underrättelser 7.4.1907