Kategoriarkiv: Okategoriserade

Annat nytt 2023…

Projektet Nektarbar

Projektet nektarbar fortsätter i en ny tappning. I stället för att vara ett av ELY-centralen finansierat projekt kommer projektet att bli ett Aura Trädgårdsvänners föreningsprojekt. De medlemmar som varit med i projektet kommer att få information om en träff i maj där vi kommer att kartera hur växterna mår efter vintern och i juni blir det komplettering av plantor för pallkragar där växterna inte klarat vintern.

Besök hos Christer Blomberg i Sysilax, Pargas.
Datum för besöket är inte ännu fastslaget på grund av att väderleken får bestämma när den rätta tidpunkten infaller. Christer Blombergs har en intressant trädgård med en massa ovanliga träd och buskar. Det är närmast tidpunkten för Rhododendrons blomning som bestämmer tidpunkten för besöket. Medlemmarna informeras om tidpunkten när sommaren närmar sig.

Tallbacka Trädgård är öppen för ATV medlemmar.
Outi och Björn (Nalle) Öhman har meddelat att Aura Trädgårdsvänners medlemmar kan besöka trädgården gratis men man bör kontakta dem för att säkerställa att de är hemma vid besöket. Adressen är Sydmovägen 54, Pargas tel. 040 0629193 Under sommarmånaderna har föreningen inget program men vi kommer ut med ett medlemsbrev i augusti med höstens program. En sak som varit på agendan för hösten är en exkursion till Sydsverige och Öland men det får den nya styrelsen ta itu med senare.

Gamla tidningsurklipp

Ur Åbo Tidning 30.10.1883
Ur Nya Pressen 08.03.1886
Vilka fruktsorter fanns det att köpa? Helsingfors Dagblad 23.9.1887
Behövs en läroanstalt för trädgårdsmästare? Finland 9.9.1891
Ur Hufvudstadsbladet 1892-93
Vi träffas hos urmakaren! Ur Åland 23.5.1894
Ett reportage från en utställning. Helsingfors Aftonblad 19.9.1894
Ur Åbo Tidning 26.01.1896, komplett redogörelse för ett årsmöte.
Ur Västra Finland 21.3.1896
Trädgårdsvännerna har alltid varit ut på resa. Aftonposten 27.7.1896
Ur Västra Finland 20.4.1898
Utebliven utställning? Ur Åbo Underrättelser 25.08.1902
Åbo Underrättelse 5.10.1902, en annons om trädgårdsutställning
Anhållan om statsanslag för trädgårdsutställning. Hufvudstadsbladet 15.2.1905
Ur Åbo Underrättelser 08.11.1906
Ur Åbo Underrättelser 25.02.1907
Mötes reportage. Åbo Underrättelser 7.4.1907