Januari

torsdag 21.1.2021 kl. 18.00 på FHS, Tavastgatan 28

Temat för mötet är trädgårdsböcker och som föredragshållare har vi Svenska Trädgårdsförbundets verksamhetsledare Heidi Wirtanen.