Projektet ”nektarbar”

“Nektarbar” projektet (se här) kommer att förverkligas på grund av att ATV har blivit beviljad pengar för ändamålet. Vi startade projektet redan på våren i samband med trädgårdsutställningen i Åbo Mässcenter.

Meningen är att vi skall dela ut material för dem som är intresserade av att vara med i projektet. Vi har kallat projektet honungsbar som går ut på att odla växter som drar till sig insekter. Den som deltar får en pallkrage (120×80 cm) och säckar mylla samt ett lämpligt antal växter för att plantera i pallkragarna.

Den som är med skall göra iakttagelser av vilka insekter som besöker blommorna, eventuellt ta bilder som dokumentation och på hösten ge rapport om sina iakttagelser.

Vi kommer att dela ut material tisdagen den 5 juli från kl. 17.00 i Tuorla på föreningsgården Sipilä.