Maj

Majmötet 19.5. kl.15.00 (OBS! Föreningens Årsmöte)

Igen blir mötet på Tuorla och ute men denna gång blir det talko med att uppföra pallkragar som vi lägger mylla i och sedan blir det plantering av perenner i dem.

Allt detta hör ihop med ett projekt som Aura Trädgårdsvänner anhållit om pengar för och som ar ett led i projektet att öka på antalet pollinerande insekter.