April

Talko på Tuorla lördagen den 13.4.2019 kl. 10.00-12.00

Vi kommer att snygga upp äppelodlingen och beskära äppelträden. Den som vill förkovra sig i beskärning av äppelträd kan ta sig till Tuorla, Pikis.

Aprilmötet torsdagen den 25.4.2019 med egna bilar

Vi kommer att samlas utanför FHS, Tavastg. 28 kl. 15.45 för att ta oss vidare till St. Marie där vi besöker först Sorris växthusanläggning kl. 16.00 och senare far vi till Huiskula.

Vi samlas utanför FHS för att kunna åka till besöksmålen med möjligast få bilar. De som inte vill komma med bil från Åbo kan ta raka spåret till Sorri , Paimalavägen 157. Om ni tar buss dit så är det nr.22. Både Sorri och Huiskula hör till de mest kända växthusodlarna i Finland.