Februari

Kallelse till Höstmöte och Årsmöte tisdagen den 28.2.2023 kl. 18.00 på FHS i Åbo.

Vi har våra allmänna möten sammanslagna till samma datum men som 2 skilda möten. Orsaken är att höstmötet som skulle hållas i december blev framskjutet.

Höstmötet handlar i främsta rummet om val av ordförande, styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare. Årsmötet behandlar främst verksamheten för år 2023.

Förutom behandlingar på mötena berättar Christer Blomberg om sitt intresse för dendrologi.