Februari

Februarimötet onsdagen den 26.2.2019 kl. 18.00 på FHS i Åbo.

Detta är dessutom kallelse till föreningens årsmöte där föreningens händelser och finanser skall behandlas och godkännas.

Förutom årsmötet får vi ett intressant föredrag av Daniel Falck om grönområdena i Pargas i dag och hur det kan se ut efter några år. Daniel är tf. stadsträdgårdsmästare i Pargas.

OBS! kl. 18:00 på FHS, Tavastgatan 28.