Februari

Årsmötet torsdagen den 27.2.2020 kl. 18.00 på FHS i Åbo.

Årets viktigaste möte då räkenskaperna för det gångna året skall gås igenom.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Trädgårdsodlare Ingrid Träskman att berätta om sin odling samt gå igenom viktiga växtförhållanden som jord, gödsel, växtskydd m.m. Ingrid är dessutom ordförande för Svenska Trädgårdsförbundet så hon kommer att ta upp förbundets uppgifter.

OBS! kl. 18:00 på FHS, Tavastgatan 28.