Februari

Kallelse till vårmöte tisdagen den 20.2.2024 kl. 18.00 på FHS i Åbo.

Februarimötet är föreningens vårmöte och detta mejl fungerar som kallelse till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, bl.a. bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023.

Är du också en av dem som varje höst funderar på vad man ska göra av all frukt-, bär- och grönsaksskörden som man fått från sin trädgård? Ett tips är att förädla dem till nya produkter! I samband februarimötet föreläser Margot Wikström om mathantverk och om förädling av trädgårdsprodukter. Margot har jobbat som företagare inom mathantverk och är i dag verksamhetsledare för Mathantverkarna i Finland.