Trädgårdens Vår 2010

Teman för utställningen var vatten.
Vattnet som flyttar igenom planteringarna representerar Aura å.

Klicka på en bild för att förstora den. Använd sedan navigationspilarna på var sin sida av bilden.