Mars

Marsmötet 21.3. kl. 18.00 på Finska Hushållningssällskapet

Arno Kasvi kommer att berätta om exotiska växter som kan användas vid matlagning.