Styrelsen

År 2022 består Aura Trädgårdsvännernas styrelse av:

Ordförande

Markus von Weissenberg
tfn 044 748 4449
markus.weissenberg(at)perdix.fi

Sekreterare

Sven Engblom
tfn 0400 530 182
sven.engblom(at)parnet.fi

tove_b

Ledamot

Tove Boström

Kassör

Gunilla Cederlöf
cederlof.gunilla(at)gmail.com

steffe

Vice ordförande

Stephen Hook

Ledamot

Arno Kasvi
uolevikasvi(at)gmail.com

Ledamot

Riitta-Liisa Pettersson
tfn 040 593 8691
riitta.pettersson(at)fhs.fi