Hej trädgårdsvän!

Välkommen till Aura Trädgårdsvänners r.f. :s hemsida. Här hittar du information om föreningen,  möten, exkursioner och resor.

Om du vill bli medlem eller har frågor, kontakta någon i styrelsen eller fyll i blanketten.

Det ar lite slött när vi inte kan ha månadsträffar som vanligt men vi går hoppeligen mot bättre tider.

Föreningen höll sitt ordinarie möte, Decembermöte 15.12.2020 denna gång utan Lucia. Man valde en styrelse som ser ut som tidigare med Markus v. Weissenberg som ordförande. Övriga i styrelsen blev: Riitta-Liisa Pettersson, Stephen Hook, Tove Boström, Gunilla Cederlöf, Arno Kasvi och Sven Engblom. Till< verksamhetsgranskare valdes Carl Johan Berlin och Anders Nygård. Till deras suppleant valdes Inger Hassel. Mötet beslöt dessutom att medlemsavgiften för 2021 är 20 €.

Den Den nya styrelsen höll sitt första möte i januari för att få ihop ett fungerande program trots pandemin. Som ni förstår kommer mötena att bli utomhus och årsmötet kommer vi att hålla sa sent som stadgarna tillåter. Våra månadsmöten i januari, februari och mars är inställda.

Kom ihåg att besöka trädgårdsföreningarnas egen blogg snack-i-rabatten. Om någon medlem är intresserad av att skriva inlägg i bloggen, ta kontakt med någon i styrelsen.