Ur Västra Finland 21.3.1896

Västra Finland 21.3.1896 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Kungörelser.

Trädgårdsegare,
som instundande vår önska begagna sig af AuraTrädgårdsvänners fruktodlings instruktörsbiträde för upphjälpande af äldre fruktträdgårdar medelst ympning, beskäring och gödsling, samt nyanläggning kunna därom anmäla hos Sällskapets Sekreterare G. M. Rajalin i Åbo, hvilken äfven lämnar upplysningar om vilkoren.