Ur Aftonposten 27.7.1896

Aftonposten (Helsingfors) 27.7.1896 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

„Aura trädgårdsvänner”
voro i går på besök i staden, dit de redan föregående dag ankommit på lustfärd med ångaren Necken”.
Här besöktes handelsträdgårdsmästarne Stenius’ och Sagulins m. fl. anläggningar samt Botaniska trädgården. Under stadsträdgårdsmästaren S. Olssons ledning besågs äfven stadens reservträdgård, hvilken de resande yrkesmännen funno förträfflig. I går kl. 10 e. m. återvände lustfararne till Åbo.