September

Exkursion till Fruticetum i Lojo 3 september.

Start kl. 15.00 utanför FHS med buss för att bekanta sig med fruktcentret där yrkesodlarna i Lojotrakten har byggt upp en fruktgård.

Trädgårdsresa till Ryssland och Estland
OBS! Inhiberad

Exkursion Finska viken runt är i planering för hösten 2020. Resan blir omkring 15-19 september. Rutten blir Åbo – Viborg- St. Petersburg – Narva – Tallin – Helsingfors – Åbo. Resans pris och detaljerat program kommer senare.