September

Septembermöte torsdagen 3.9. kl. 17.30

Vi besöker Kuppis koloniträdgård i Åbo med samling klockan 17.30 vid entren till koloniträdgården. Det kan vara ett stöd för trädgården att vi besöker den när politiker i Åbo vill att området skall tas i bruk för andra ändamål.

Adressen för koloniträdgården är Kommunalsjukhusvägen 4. Bilarna kan man parkera på trädgårdens parkeringplats eller Citymarket Kuppis parkeringsplats.