Oktober

Oktobermötet lördagen den 9 oktober kl. 14.00

Även denna gång utomhus, på begravningsplatsen i Åbo.

Vi får ett guidad tur som Airi Forssell drar och temat för besöket är ”konst och konstnärer”.

Samtidigt bekantar vi oss med växtligheten på begravningsplatsen. Vi samlas vid stora ingången på Nylandsvägen.

Om vi blir ca. 20 personer kostar guidningen 5 € per person.