Oktober

Oktobermötet torsdagen den 11.10.2018 kl. 18.00 i Finska Hushållningssällskapets plenisal Tavastgatan 28 i Åbo.

Temat för kvällen är Bokashi kökskompostering och anförandet håller Marina Ivars från Åbo.

Obs! Talkodag i Tuorla lördagen den 20 oktober.
Vi börjar kl. 10.00 och räknar med att 2 timmar räcker till för de arbeten vi gör. Närmast lägger vi stängslet runt vår äppelodling så rådjur och hjortar inte kommer åt träden.