November

onsdagen den 17.11.2021 kl. 18.00 på FHS, Tavastgatan 28

Ordförande Markus v. Weissenberg berättar om sommarens försök med växter som drar åt sig insekter. Hans rubrik är ”De bästa honungsväxterna”.