November

tisdagen den 10.11.2020 kl. 18.00 på FHS, Tavastgatan 28

Det blir vårt första ordinära möte på Finska Hushållningssällskapet i Åbo. Programmet för mötet blir tudelat där Markus v. Weissenberg kommer att berätta om det som är dagsaktuellt nämligen hur vi kan öka beståndet av insekter i naturen. Markus tar upp lämpliga växter som drar åt sig pollinerande insekter. Vi kommer dessutom att få höra om hur man kan nå resultat av odling av svåra växter som Sparris och vitlök.