Juni

Junimötet lördagen den 11.6.2022 kl. 14.00

I juni blir det Garden Party i Pargas för att fira föreningens 140 års dag med så många medlemmar på plats som möjligt.

Partyt blir i Lielax, Norrskensvägen 58 i Svens och Gunillas trädgård.

Det blir busstransport från Åbo, Tavstg. 28 med start kl. 13.15.

Garden Partyt genomförs till självkostnadspris 20 € om man kommer med buss från Åbo och 15 € om man kommer till festen med egen bil.

Anmälan till Garden Partyt senast 15 maj till sven.engblom@parnet.fi eller 0400 530182