December

tisdagen den 13.12.2022 kl. 18:00 FHS

Decembermötet den 13.12. ( obs! föreningen allmänna möte)
Vi brukar ha som tradition, om möjligt, att hålla vårt decembermöte på Luciadagen den 13.12.

Huvudsaken för mötet är ett av föreningens allmänna möte där val av ordförande, styrelse och verksamhetsgranskare äger rum.

I styrelsen sitter : Markus v. Weissenberg, ordf. , ledamöterna Gunilla Cederlöf, Tove Boström, Stephen Hook, Arno Kasvi, Riitta-Liisa Pettersson och Sven Engblom.
Verksamhetsgranskare är : Anders Nygård och Carl-Johan Berlin

Förutom allmänna mötet håller vi även julfest med uppträdande och lotteri. Tag gärna med en julklapp värd 5 €.

Vi har även gjort ett sammandrag av föreningens händelser under senaste året som Sven förevisar.