December

torsdagen den 14.12 kl. 18:00 FHS

Decembermötet den 14.12. ( obs! föreningens allmänna möte)

Huvudsaken för mötet är ett av föreningens allmänna möte där val av ordförande, styrelse och verksamhetsgranskare äger rum.

I styrelsen sitter : Sven Engblom, ordf. , ledamöterna Gunilla Cederlöf,  Sabina Nordström, Stephen Hook, Arno Kasvi, Kai Alajoki och Karina Fogel.
Verksamhetsgranskare är : Anders Nygård och Carl-Johan Berlin

Förutom allmänna mötet håller vi även julfest med program och lotteri. Tag gärna med en julklapp värd 5 €.

Vi har även gjort ett sammandrag av föreningens händelser under senaste året som Sven förevisar.