December

torsdagen den 14.12 kl. 18:00 FHS

Decembermöte – föreningens höstmöte:

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls torsdag 14.12 kl. 18 på Hushållningssällskapet. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena (bl.a. val av styrelse, godkännande av verksamhet och budget för 2024).

Efter mötet har vi vår traditionsenliga julfest med program och lotteri. Ta med ett paket värt ca 5 euro till julklappssäcken.

Vi har även gjort ett sammandrag av föreningens händelser under senaste året som Sven förevisar.

I styrelsen sitter : Sven Engblom, ordf. , ledamöterna Gunilla Cederlöf,  Sabina Nordström, Stephen Hook, Arno Kasvi, Kai Alajoki och Karina Fogel.

Verksamhetsgranskare är : Anders Nygård och Carl-Johan Berlin