December

tisdagen den 15.12.2020 kl. 18:00Sipilähuset i Tuorla

Möteskallelse till föreningens ordinarie möte , Decembermöte

Decembermötet kommer vi att hålla på grund av att det är ett allmänt möte som enligt våra stadgar bör hållas detta kalenderår.

Mötet blir liksom tidigare meddelats tisdagen den 15.12. kl. 18.00 men mötesplatsen har förändrats från det tidigare meddelade Finska Hushållningssällskapet till Sipilähuset i Tuorla. Adressen till Sipilähuset är Tuorlan Peltotie 21 i St. Karins. Huset ägs av Aura Trädgårdsvänner tillsammans med Lounais-Suomen Puutarhayhdistys.

Mötesplatsen har ändrats på grund av pandemin och mötet kommer endast att genomföras som allmänt möte enligt stadgar. Vi kommer inte att ha program som vanligt men vi bjuder på kaffe och kaka som vi brukar göra till julen.

Decembermötet är i främsta rummet ett valmöte där föreningens ordförande , styrelse och verksamhetsgranskarna väljs.

Föreningens ordförande för år 2020 är Markus v. Weissenberg

I styrelsen sitter: Riitta-Liisa Pettersson, Gunilla Cederlöf, Tove Boström, Stephen Hook, Arno Kasvi och Sven Engblom.

Verksamhetsgranskare är : Carl Johan Berlin och Anders Nygård , som suppleant är Inger Hassel.

Anmälan till decembermötet

Vi tar gärna emot anmälan till decembermötet för att kunna beställa en tillräckligt stor julkaka. Anmälan kan göras till Sven Engblom per e-post eller per telefon 0400530182.