December

Kallelse till Decembermötet
torsdagen den 13.12.2018 kl. 18:00 på FHS, Tavastgatan 28

juljul
Decembermötet är det andra allmänna mötet för föreningen. Mötet är ett valmöte där styrelsen, ordförande och verksamhetsgranskare för följande år väljs. Dessutom drar man riktlinjer för kommande år och bestämmer medlemsavgiften.
I styrelsen sitter nu: Markus v. Weissenberg, ordförande, Riitta-Liisa Pettersson, Gunilla Cederlöf, Arno Kasvi, Fredrik Björklund, Stephen Hook och Sven Engblom.

Förutom mötesförhandlingar firar vi föreningens lillajul med uppträdande, lotteri och en bildkavalkad över föreningslivet 2018 som Sven Engblom håller. Tomten hoppas att ni tar med en gåva värd ca. 4 €.