nektarbar, mesibaari, pollinerare

Mesibaariklubin jäsen

Kaikki, jotka ottavat hoitaakseen mesibaarin, kutsutaan Mesibaariklubin jäseniksi.

 

Klubin jäsenet sitoutuvat raportoimaan tuloksista hankkeen vetäjille.

 

Klubin jäseniä kehoitetaan ottamaan kuvia mesibaaristaan.

Mesibaarirekisteri

Mesibaariklubin jäsen saa baarillensa oman numeron.

 

Klubin jäsenistä pidetään rekisteriä, jossa on osoite, baarin sijaintitiedot, kasvilajit ja istutusajankohta.

 

Tämän lisäksi klubin jäsenet saavat havaintokaavakkeen, johon merkitään hyönteisten vierailut eri kasvilajeilla kasvukauden aikana. Hankkeen vetäjä tekee yhteenvedon saamistan raporteista.