Nektarbar

nektarbar, mesibaari, pollinerare
En märkvärdig flygande fjäril, med en stor hängande bakkropp med vita ränder besökte nektarbaren den 2.9.22. Fjärilen flög hastigt från blomma till blomma utan att sätta sig. Den stannade på ca 30 mm avstånd framför varje blomma och satte ut sin långa snabel i de små Verbena bonariensis blommorna.
nektarbar, mesibaari, pollinerare
Efter lite googlande gick det fram att fjärilen är en mycket sällsynt vandrare från sydligare länder och heter "Den större dagsvärmaren" (Macroglossum stellatarum). Fjärilen identifierades av Linne redan 1756.
nektarbar, mesibaari, pollinerare
Det är en intressant snabbt flygande insekt. Suger nektar som en kolibri. Klicka bilden större !
nektarbar, mesibaari, pollinerare
Denna nektarbar har planterats i slutet på juli med årets plantor som nu växer till sig och blommar nästa år.
nektarbar, mesibaari, pollinerare
Denna nektarbar har planterats med färdigt blommande växter. Då ser man resultatet genast när humlorna börjar surra.
nektarbar, mesibaari, pollinerare
Årets perennplantor hämtades från Rasimus plantskola i Salo.
nektarbar, mesibaari, pollinerare
Pappan Pietari Salminen visar sina tre söner var humlan surrar. Se där är en riktigt stor och där en liten.

Nektarbarer för pollinerarnas bästa

Miljöministeriet har beviljat Aura Trädgårdsvänner rf. ett bidrag för projektet “Nektarbaren”

Syftet med detta projekt är att med hjälp av ett större antal Nektarbarer, som placeras på olika orter i den svenskspråkiga skärgården och med val av växtslag som särskilt väl lockar till sig insekter befrämja utrotningshotade pollinerande insekters välmående.

Som avsikt därtill är att förbättra kännedomen om de bästa pollineringsväxterna och att inspirera användningen av sådana växtslag.