Annat nytt 2023…

Projektet Nektarbar

Projektet nektarbar fortsätter i en ny tappning. I stället för att vara ett av ELY-centralen finansierat projekt kommer projektet att bli ett Aura Trädgårdsvänners föreningsprojekt. De medlemmar som varit med i projektet kommer att få information om en träff i maj där vi kommer att kartera hur växterna mår efter vintern och i juni blir det komplettering av plantor för pallkragar där växterna inte klarat vintern.

Kom ihåg observationsblanketten!